Майже половина українців — за вільний ринок землі — Ходаківська


Водночас, продавати землю іноземцям згодні лише 3,3% громадян України — дослідження Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» КИЕВ — Не один десяток років в Україні точиться дискусія стосовно того, у якій формі власності має перебувати земля. Влада стабільно відповідає невизначеністю. Євроінтеграційний вибір схиляє до визнання землі товаром та участі її в ринкових відносинах. Експертна наукова група провела дослідження громадської думки стосовно продажу землі. Про результати QHA розповіла Ольга Ходаківська, доктор економічних наук, завідувач відділу земельних відносин Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».   QHA:   Яким насьогодні є бачення у населення України моделі власності земель сільськогосподарського призначення?   Ольга Ходаківська:  Хочу зауважити, ми проводили дослідження, щоб з’ясувати, яким бачать власники паїв майбутню модель обігу земель сільськогосподарського призначення, з тим, щоб якомога повніше урахувати їхні інтереси під час формування державної політики у сфері земельних відносин.   На запитання «Яким би Ви хотіли бачити у майбутньому обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні?» чверть респондентів — це 24,5% висловилися за те, що земля не повинна продаватися й купуватися. Іще 23,1% вбачають обіг земель, винятково, у контексті орендних земельних відносин. Також 5,6% переконані, що землю мають викупити територіальні громади. Приблизно кожен десятий пропонує залишити все без змін. Є невеличка частка людей, близько 4%, які розмірковують над можливістю націоналізації усіх земель.    Водночас, майже третина респондентів є прихильниками запровадження ринкового обігу земель. Щоправда, за так званий «вільний» ринок виступає лише 3,3% опитаних. В основному, громадяни, які підтримують продаж землі виступають за те, щоб «купівля–продаж» здійснювалася між громадянами України.    QHA:  За яких умов, на думку громадян України, можливо зняти мораторій на продаж земель?   Ольга Ходаківська: Більшість опитаних переконані, що заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення можна зняти лише за умов обмеженого та чітко регульованого обігу земель за участі спеціальних агенцій або земельних комісій створених на місцях. Також необхідно запровадити обмеження розміру землеволодіння однією особою і обмеження суб’єктного складу покупців.   QHA: За вашими дослідженнями, яка частина землекористувачів бажають придбати землю у власність?   Ольга Ходаківська: У результаті досліджень встановлено, що придбати земельні ділянки виявило бажання 48,5% опитаних землекористувачів. Продати свої земельні паї має намір близько 10,4% власників. Це означає, що пропозиція на ринку земель, у разі її запровадження, може скласти приблизно 1,5–2,8 млн. га сільськогосподарських угідь. Потенційно попит може бути вищим. Однак, значною мірою, він (попит) залежатиме від цінової політики.   QHA: Насьогодні, чи задоволені землекористувачі тим, як вони розпорядилися своїми паями?    Ольга Ходаківська: Переважна більшість власників земельних паїв передали їх в оренду, зокрема 57,2% —сільськогосподарському підприємству, ще 16,0% — фермерському господарству. Понад 11,1% опитаних приєднали земельні паї до особистого сільського господарства та 5,5% — до землекористування власного підприємства. Невелика кількість опитаних вказала, що змінили цільове призначення (близько 1%) та 2,3% зазначили, що їхні земельні паї не використовуються.   QHA: Р озкажіть б ільш детально про те, який зараз розмір орендної плати за земельні паї отримують землекористувачі і який вони хотіли б отримувати.   Ольга Ходаківська:   Що стосується рівня отримуваної орендної плати, то лише 25,8% респондентів задоволені її розміром. Так, близько 8% опитаних зазначили, що розмір отримуваної ними орендної плати не перевищує 500 грн/га. При цьому такий стан задовольняє лише 1/4 із них, решта опитаних цієї групи цілком виправдано вважає, що орендна плата має бути вищою, як мінімум, учетверо.    Понад 18% власників земельних паїв вказали, що розмір отримуваної ними орендної плати становить близько 1000 грн/га, ще 30,1% отримує від 1000 до 1500 грн/га, що також не відповідає їхнім запитам. Три тисячі гривень і більше з розрахунку на один гектар, переданих в оренду земельних угідь, отримує майже 44% опитаних. Саме такий розмір орендної плати є прийнятним для 61,5% землевласників. Майже чверть опитаних вказали конкретну суму, яку б вони хотіли мати за передані в оренду паї. У середньому в Україні вона склала 9000 грн/га або ж 300 євро/га, що відповідає європейській практиці.    QHA: Чи є серед землекористувачів люди, які схиляються до націоналізації земель?    Ольга Ходаківська: Серед опитаних тих, хто схиляється до націоналізації раніше розпайованих земель, не багато — 3,9%. Цікавим є той факт, що частка тих, хто готовий відмовитися від земельного паю на користь держави виявилася незначною і становить 0,4% від усієї кількості власників земель, які взяли участь в опитуванні. Цим самим практично усі респонденти визнають пріоритет права приватної власності на землю, усвідомлюючи, що земля є їхнім активом, який має приносити дохід, чи то у формі орендної плати, шляхом передачі її в оренду, чи у формі прибутку у разі самостійного господарювання на ній і, навіть, у формі доходу, отриманого від її продажу.     QHA:Підсумовуючи нашу розмову, давайте сформулюємо чітке бачення того, чого прагнуть землекористувачі від земельної реформи.     Ольга Ходаківська: Незважаючи на розмаїття думок та настроїв у суспільстві, 47,5% із опитаних вказали, що хочуть господарювати на землі, яка буде у їхній власності. Слід зазначити, що така відповідь є цілком логічною, адже значною мірою це є гарантом стабільного розвитку виробництва. Співмірна кількість респондентів — 45,4%, відповіли, що прагнуть господарювати на орендованій землі із земель приватної власності (оренда паїв). Значно менше виявилося бажаючих орендувати землі державної та комунальної власті — 15,8% та 8,0% відповідно. І це не дивно, адже донедавна процес оренди земель державної власності був надто корумпованим. Введення земельних аукціонів, хоча й зробило його дещо прозорішим, але серед опитаних небагато виявилося тих, хто у подальшому хотів би мати відносини з державними органами влади з приводу оренди земель.   Сергій Огін

Предыдущая ДТП в Харьковской области: погибло четверо человек
Следующая МИД Украины осуждает приговор фигуранту «дела украинских диверсантов» Захтею

Нет комментариев

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *